A könyvről
Mi kell ahhoz, hogy az ember képes legyen reménységgel élni a rettenetes természeti katasztrófák, háborúk, terrorizmus, nukleáris fenyegettség, politikai forradalmak, a globális problémák állandó ismerete és a szüntelen információáradat között?
Az jövőre gondolva érdemes felidézni a régi mondást: „aki nem ismeri a történelmet, könnyen megismételheti azt!” De hogyan „ismerhetjük meg” a történelmet? Albert Einstein bölcs tanácsa segíthet: nevezetesen szükséges a „szent kiváncsiság”. A szent kiváncsiság hajt, hogy igyekezzünk megérteni a jövőt ‒ mint ahogy a jelent is ‒ a múlt fényében.
Ez a könyv az idő próbáját kiállt, a történelemmel és a próféciával foglalkozó klasszikus mű. Mindannak alapján, amit Isten a múltban vitt végbe az emberiség életében, segít megtudni, mit tesz majd a jövőben az Úr. Már több mint egy évszázada írta Ellen White, a könyv mégis időszerű ismereteket kínál a 21. század embere számára. Ellen White minden idők legtermékenyebb írónője, 40 könyvet írt, amelyek közül az egyiket több mint 140 nyelvre lefordították.
Nagylelkű emberek adományából adhatjuk át most A nagy reménység című könyvet.
 
Miért? Azért, mert ez a könyv jobbá tette az adományozók életét, akik hiszik, hogy még sokon segíthet, ha elolvassák.
A könyv fejezeteit olvasva a Jézus Krisztus mennybemenetele utáni időtől eljutunk Krisztus megígért visszajöveteléig.     
A képzeletbeli utazás közben az olvasó
 
Álljunk csak meg! Azt mégsem kellene elárulni, hogyan is végződik a könyv, de a „szent kíváncsiságtól” hajtva mindenki megtudhatja, ha elolvassa!
U. i.  A fejezetek olvasása közben nem szabad elfelejteni, hogy egy 19. században írt könyvvel van dolgunk! Azóta bölcs és hűséges keresztény vezetők változtattak olyan dolgokon, amelyeket akkor még a szerző aggodalommal említett. (Például a római katolikusok ma sokkal többet foglalkoznak a Szentírással, miközben mindenütt tovább folytatják a szenvedők segítéséért végzett hagyományos szolgálatukat.)
 
A bevezetést írta: Donna Jackson
 
A szerzőről
Ki volt Ellen White, és miért tartják milliók az írásait különösen értékesnek és fontosnak?
Röviden, Ellen White nagy tekintélyt kivívott asszony volt, akinek élete java a 19. században telt (1827-1915), ám írásai révén ma is világszerte forradalmi hatást gyakorol milliók életére. Több mit 5 000 cikket és 40 könyvet írt; mára azonban 50 000 oldalnyi kéziratainak felhasználása révén több mint 100 angol nyelvű könyve kapható. A valaha élt írónők közül az ő írásait fordították le a legtöbb nyelvre, és az amerikai írók közül szintén az ő könyvei jelentek meg a legtöbb fordításban. Foglalkozott vallási, nevelési, társadalmi, evangelizációs, próféciákkal kapcsolatos kérdésekkel, de írt a könyvkiadás, az egészséges táplálkozás és az életvezetés témaköreiről is.
 
A hetednapi adventisták hite szerint Ellen White nem csupán egy tehetséges író volt, hanem Isten kiválasztott hírnöke, akinek az volt a feladata, hogy a Szentírásra irányítsa a világ figyelmét és felkészítse az embereket Krisztus második adventjére. 17 éves korától kezdve 70 évvel később bekövetkezett haláláig kb. 2000 látomást és álmot kapott Istentől. A látomások hossza alig 1 perctől közel 4 órásig váltakozott. Ellen White írásaiban azt az ismeretet és azokat a tanácsokat tette közzé, amelyekben e kinyilatkoztatások által részesült. A hetednapi adventisták ezért tartják ihletettnek az írásait, de azok is elismerik könyvei kivételes voltát, akik csak ritkán olvassák műveit.
Amint az adventisták hitelveiben olvasható, „Ellen G. White írásai nem helyettesítik a Szentírást. Nem helyezhetők ugyanarra a szintre. A Szentírás egyedül áll, és ez az egyetlen mérce, amely által Ellen G. White írásait és minden egyéb írást meg kell viszgálni és amelynek alá kell rendelni” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei… Budapest, 1997, Advent Kiadó. 243. o.). Viszont, ahogy Ellen White maga is megjegyezte: „Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lelket, hogy szolgáinak feltárja az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye az Ige tanításait” (A nagy küzdelem. 11. o.). 
Ellen White, a Hetednapi Adventista Egyház egyik alapító tagja figyelemreméltó asszony volt, aki megfelelt az igaz próféták minden szentírási próbájának. Az egyház már az ő élete idejében egy maroknyi hívőből álló kis közösségből 136 879 tagot számláló közösséggé nőtt, 2013-ban azonban a tagság létszáma meghaladja a 17 milliót.
 
Ellen G. White Intézet

Mi A nagy reménység? | Nagy Reménység